الکس وب ( Alex Webb )

اکتاویو پاز (Octavio Paz) شاعر و نویسنده مکزیکی می نویسد: «جشنواره های ما انفجار هستند”.

به خواندن «الکس وب ( Alex Webb )» ادامه دهید

Advertisements

Create a website or blog at WordPress.com قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑