سو ویلیامسون ( Sue Williamson )

گروهی از برلینی ها روی پله های رایشتاگ (Reichstag) ایستاده اند و حروفی را در دست دارند که در جاهای خالی عبارت » کم است . . .  اگر تو داری . . . » (“It’s a bit . . . if you have ”) را پر می کند: اگر پول زیادی دارید کمی مشکوک است.

به خواندن «سو ویلیامسون ( Sue Williamson )» ادامه دهید

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑