نام محلی سماه گرو (  Julodis euphratica karelinii (SE Iran: Baluchestan) 30, A- 15)

در کتاب مهاجمان سرحد، به نقل از یک فرمانده انگلیسی آمده که مردم محلی اطراف خاش در بلوچستان این سوسک ها را خشک کرده و برای تغذیه داخل جیب های خود به همراه داشته اند.

به خواندن «نام محلی سماه گرو (  Julodis euphratica karelinii (SE Iran: Baluchestan) 30, A- 15)» ادامه دهید

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑