همه چوپان ها، گوسفندن

توی خونه، پدر و مادر فک می کنن چوپانن و بچه ها گوسفند

توی مدرسه، معلما فک می کنن چوپانن و دانش آموزان گوسفند

توی شهر، نمایندگان فکر می کنن چوپانن و مردم شهر گوسفند

توی کشور، رهبران فکر می کنن چوپانن و مردم کشور گوسفند

توی جهان، دولت آمریکا و دولت روسیه فک می کنن چوپانن و بقیه دولت ها گوسفند

زیبا نیست ؟!

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑