واکنش به افراد و نوشتارهای فارسی و عدم واکنش به افراد و نوشتارهای زبان های دیگر

در جامعه با متن هایی ارسالی در گروه های واتساپ یا اینستاگرام روبرو می شوم که انگلیسی یا عربی هستند و در زیر به فارسی ترجمه شده اند، یا سخنرانی هایی از این قبیل مخصوصا در زمینه بازاریابی و مسائل مذهبی. در مواجه با این متن ها متوجه می شوم که اکثرا افزاد شکی به دل خودشان راه نمی دهند و منطق آنها را برسی نمی کنند و آنها را مانند سند در نظر می گیرند که درست هستند، اما در قبال نوشته های فارسی کمی فکر و شک می کنند. البته بستگی به منبع آنها هم دارد، هرچه منبع متون فارسی پرطرفدا تر باشد میزان شک کمتر می شود و آن منبع می تواند راحت تر دروغ بگوید یا شایعه و حرف کذب پخش کند.

این عدم تفکر در باب متن های زبان های دیگر خیلی برایم جالب است و به نظرم به دلیل عدم اعتماد به نفس و عدم درست اندیشیدن است.

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑