امروز با اکثریت جمعیت باسواد و تحصیل کرده و تعداد زیادی پدر و مادر ، شاهد بی مسئولیتی و بی تفاوتی گسترده ای در قبال جامعه و حتی فرزندان شان هستم، شاهد یک طفولیت در جامعه هستم.  مردم به دنبال این هستند که چگونه وقت خود و فرزندان شان را تلف کنند؛  کار می کنند، پول در می آورند، تفریح می کنند (تلویزیون نگاه می کنند و به مسافرت می روند). در آینده هر چه بر سرشان بیاید، خودشان مسئولش هستند، خودشان مسئول جهل شان هستند. در زندگی شان هیچ آفرینشی، هیچ پرسشگری نیست.

یک وبسایت یا وبلاگ در WordPress.com بسازید قالب Baskerville 2 از Anders Noren.

بالا ↑